O našej spoločnosti

Sme úspešná firma, ktorá si získala dôveru a uznanie našich zákazníkov. Naše úspechy smerujú k spĺňaniu ich očakávaní v oblasti kvality, inovácií, poradenstva, servisu a spoľahlivosti.

4
3

Hodnoty, ktoré riadia všetko, čo robíme

Vážime si dôveru, ktorú nám klienti prejavujú, a sme si vedomí zodpovednosti, ktorá s tým súvisí.

Inovácie

V našej spoločnosti kladieme dôraz na neustále inovácie ako hnaciu silu nášho pokroku.

Tímová práca

Vytváranie silných tímov a spolupráca medzi jednotlivcami je základom nášho úspechu.

Vášeň

Každý deň pristupujeme k našej práci s nadšením a odhodlaním prinášať inovačné riešenia, kvalitné produkty a vynikajúce služby našim zákazníkom.

Viazanosť

Sme oddaní nielen našim klientom, ale aj navzájom ako tím.

Zodpovednosť

Sme si plne vedomí dôležitosti zodpovedného podnikania voči našim zákazníkom, zamestnancom a spoločenstvu.

Servis

Sme oddaní poskytovať našim zákazníkom vynikajúcu úroveň servisu, ktorá prekonáva ich očakávania.

Pozdravte náš tým ktorý stojí za všetkým

Naša skupina nie je len zjednotením ľudí, ale je to rodina, ktorá tvorí srdce a dušu našej spoločnosti.

Július Šupa

Technik

13
12

Blanka Šupová

CEO

13
12

Marek Kováč

Predavač

13
12